جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • آرشیو محتوای عمومی
  • ارتباط با مسئولین

   طبقه واحد اسامی همکاران تلفن مستقیم تلفن داخلی
   بالا

   اعتبارات عمرانی صدور چک آقایان: فرجی میرابی- کارگرنژاد 37643505 276
   ذیحساب آقایان: نصرآبادی - باقری 37640350 275
   امور مالی آقای کمیلی 37657162 270
   رسیدگی به اسناد خانمها: شریفی محمدیان 37657162 271
   تنظیم حسابها خانمها: برکپو - ثماندان براتی 272
   دیوان محاسبات آقای پرهیزکار 37627586 269
   معاونت اداری
   دقتر معاونت
   آقای ولی پور
   آقای اسدی

   37640348

   37660524-9

   37660455

   267
   266
   دفتر مدیریت آقایان: هاشمی آرا-مشقی

   37640340

   37656033

   37656032

   260
   حراست
   آقای: قریب
   خانمها : حسینی ازهری
   37640347

   248

   250

   حفاظت فیزیکی برومند راد
   239
   232
   برنامه و بودجه آقای: دهدشتی خانم صالحی

   37650942

   37641874

   252
   ارزیابی خانمها : عطاران - قربانی 37612036 224
   حقوقی
   خانم طاهریان
   آقایان : حقیرالسادات - حسینی
   37657158 258
   حوزه مدیریت
   مشاور مدیر کل
   آقای اصغری
   آقای خوش باطن
   37665250 255
   آبدارخانه آقایان: رضا عبدالهی - مسافرتی 257
   آبدارخانه ذیحسابی آقای شریفی 262
   پائین


   هسته گزینش آقای شاهی خانم باقرنیا 37680537 279-259
   نقلیه آقایان: زراعتکار - حسن پور اسجیلی - معتمدی پناهی 246
   آبدارخانه آقای سالاری ضیغمی 202
   آموزش
   خانم قاسمیان 37678727 208
   اموال آقایان: فرد حقیقی 37650758 244
   کارپردازی آقای آقایی 254
   کمیسیون ماده 88
   آقایان: حکیم پور- زین العابدین خانم افضل نیا
   37679699 204
   بازرسی آقای رضاپور 261
   بازنشستگان آقایان: کمالی-تابان 231
   بایگانی خانمها : عباس زاده-عمرانی 233
   همکف کامپیوتر آقایان: سمیعی- نصیرزاده- بیدارنظر-خانم سیدی 37640079 242
   امور باشگاهها آقایان: رستگار- ایزانلو 37640078 240
   کارگزینی خانم ها : نیک خوی 220-217
   کارشناس ورزش خانمها: رستگار- فرخانی 216
   امور ورزش 37670074 237
   معاونت ورزشی
   آقای زارعی
   خانم نقوی

   37640349

   37665075

   228
   238
   بانک ملی آقای نیاززاده 229
   چاپ و تکثیر آقای معصومیان 241
   حضور و غیاب
   آقایان طلوع 273
   دبیرخانه

   خانمها: برادران- حقیقی -رمضانپور- ایمانیان-

   آقای مدنی

   37681047 219-236
   کارشناس ورزش آقای ندافان 37664339 227-212
   امور اداری آقای وطندوست 37640077 251
   توسعه ورزش قهرمانی آقایان : صالح نژاد-برومند 37664334 226-245
   مشاورین بانوان خانمها: رامشینی - مرادی 37664339 230-213
   پایگاه اطلاع رسانی

   آقای پورآزاد

   خانمها : خزائی-اسدی

   37664335

   37640346

   265-209
   مشاور مدیر کل در امور ایثارگران آقایان: شیخ زاده معماریان 37665020 285
   تلفنخانه آقایان: حسینی مقدم افخمی 5-37640341 200-101-203
   آبدارخانه آقای مژده 223
   آبدارخانه آقای رضا عبداللهی 218
   خارج اداره فنی و مهندسی آقایان: فرزاد آقابیگی - فروزان-تخته کار نژاد-خانزاد-فرقانی- فرهادی

   37681046

   37680058

   نگهبانی آقایان: خادمی- علی نیا-عامری-قاسمی 235
   نگهبان سالن بهشتی آقایان: جهانسوز- پیراسته- معافی 225
   تأسیسات آقای اسکندری

   300
   معاونت امور جوانان آقایان: رضاپور-کاظمیان-صمدی

   38557876

   38221105

   اداره ورزش و جوانان مشهد

   38480703

   38480701-4

خراسان رضوی - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 522,682
تعداد بازدید امروز : 106
تعداد بازدید دیروز : 593
آخرین به روزرسانی : 1396/12/27
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.