جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • آرشیو محتوای عمومی
  • شرح وظایف

    اهداف وزارت ورزش و جوانان:
   پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .
   توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .
   ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.
   حل مسائل جوانان
   اعتلا و رشد نسل جوان کشور
   استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان

   وظایف کلی

   1- حوزه ورزش
    برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:
   توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
   تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور.
   همگانی کردن ورزش در سطح کشور
   تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.
   ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی.
   ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.
   تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه آنها.
   تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب.
   هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .
   بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.
   ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش سازمان با مراکز بین المللی تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه.
   فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیتهای ورزشی.

   2- حوزه جوانان
   مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات کاربردی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه.
   شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان.
   شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.
   بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و ارسال به مراجع ذی‌ربط.
   ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان.
   طراحی و مدیریت برنامه‌های ملی ویژه و فرابخشی و نمونه‌سازی فعالیت‌های مر بوط به جوانان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط.
   تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور» با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان.
   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستی‌ها و پیشنهاد برای تغییر و اصلاح یا وضع قوانین جدید به مراجع ذی‌صلاح با همکاری دستگاه های ذی‌ربط.
   ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی.
   ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
   همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

    

   شرح وظایف اداره کل ورزش و جوانان استان

   ایجاد بستر رشد تعالی، شادی و نشاط، فرهنگ ورزش و سلامت در بین آحاد جامعه و نسل جوان

   تلاش در راستای تحقق اخلاق اسلامی در ورزش و تربیت جوانان در سطح استان

   برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق برنامه های وزارتخانه در امور جوانان

   توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در سطح استان

   تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کمی و کیفی ورزش در سطح استان

   بررسی و ایجاد زمینه های مناسب جهت گسترش ورزش و تفریحات سالم در روستاها و مناطق در سطح استان

   برنامه ریزی به منظور ارتقاء ورزش قهرمانی، حرفه ای، همگانی و روستایی و عشایری در سطح استان

   بررسی شرایط اجتماعی و اقلیمی مناطق مختلف استان و علایق و گرایش های مردم به ورزش های خاص متناسب با شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساخت های استان

   برنامه ریزی در جهت ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی در مناطق نیازمند استان به منظور تشویق آحاد جامعه به ورزش

   نظارت مستمر بر فعالیت های باشگاهها و مراکز فعال در زمینه ورزشی در سطح استان

   برنامه ریزی مناسب جهت استفاده صحیح عموم مردم از ورزشگاهها و اماکن ورزشی استان

   همکاری و هماهنگی با سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی مستقر در استان به منظور اجرای مسابقات ورزشی

   گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها برای استفاده در تقویم ورزشی سالیانه هیأت ها

   هدایت و حمایت هیأت های ورزشی از نظر حسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه های ورزشی در سطح استان

   بررسی و ارزیابی عملکرد فعالیت های هیأت های ورزشی و بهره مندی از آن در تدوین برنامه های هیأت های ورزشی در سطح استان

   همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه درخصوص ارزیابی عملکرد برش های استانی

   نظارت بر امور ورزش بانوان و کوشش در آماده سازی آنها برای شرکت در مسابقات استانی، ملی و بین المللی

   ایجاد زمینه های مناسب برای بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان امر ورزش قهرمانی حرفه ای و همکاری در سطح استان

   کشف و جذب استعدادهای درخشان ورزشی در سطح استان و پرورش آنها

   کوشش و فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر ورزش استان

   نظارت بر امور فنی مهندسی و بازدید از طرح های عمرانی در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آن

   پیگیری از میزان پیشرفت طرح های در دست اجرا و میزان جذب اعتبارات و ارائه گزارش لازم به مقام مسوول در وزارتخانه

   نظارت و هماهنگی با دستگاههای مرتبط با امور جوانان در سطح استان به منظور تحقق اهداف و مأموریت های حوزه جوانان

   برنامه ریزی و نظارت برای بهره مندی از توانمندی های جوانان درخصوص طرح های ملی و استانی

   تقویت باورهای دینی و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف مورد نظر در سطح استان برای جلوگیری از ناهنجاری در سطح استان

   شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل های غیردولتی جوانان در سطح استان

   ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی جوانان در سطح استان

   ساماندهی فعالیت های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی

   ارایه شیوه های مناسب و به روز برای استفاده بهینه از استعداد و توانایی های جوانان و بهره گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاههای اجرایی ذیربط

   نمایندگی وزارت متبوع در دفاع از دعاوی و شکایات، تعقیب و پیگیری حقوق و منافع دستگاه در سطح استان در مراجع قضایی، اداری و انتظامی و تنسیق و نظارت بر تنظیم و انعقاد و اجرای قراردادها

   رسیدگی به وضعیت اموال غیرمنقول، انجام امور مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت به نمایندگی دستگاه بهره بردار و حفظ و بهره برداری صحیح و قانومند از املاک و فضاهای اداری و ورزش متعلق به دستگاه در سطح استان

   بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای وضع قوانین و مقررات مورد نیاز یا اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود در راستای توسعه ورزش و حل مسایل و اعتلا و رشد جوانان

   ایجاد بستر لازم در راستای تحقق دولت الکترونیک و اجرای ده برنامه تحول اداری در سطح استان

   انجام امور مراجعان و ارباب رجوع به صورت سریع و آسان و به استناد از روش های نوین و فناوری اطلاعات در سطح استان

   ثبت فعالیت ها در درگاه الکترونیکی وزارتخانه

   گسترش و بهره برداری از فناوری اطلاعات در زمینه اداری و فراهم نمودن بستر مناسب تحول در ارکان اداری اداره کل

   نظارت بر انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نظر در سطح استان

   نظارت بر درآمدهای اختصاصی واحدهای تحت پوشش اداره کل و نحوه مصرف اعتبارات تخصیص در چارچوب مقررات مربوطه

خراسان رضوی - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 974,230
تعداد بازدید امروز : 896
تعداد بازدید دیروز : 1,328
آخرین به روزرسانی : 1397/12/28
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.